Loading…

Tietosuojaseloste

Yleistä

Tix Oy ("Tix") tarjoaa myyntijärjestelmän tapahtumalippujen ja niihin liittyvien tuotteiden myyntiin ja hallinnointiin (jäljempänä "järjestelmä" tai "Tix-järjestelmä"). Myyntijärjestelmää käyttävät Tixin "asiakkaat “ eli tapahtumanjärjestäjät. Tixin asiakkaat ovat vastuussa tapahtumistaan ja Tix on vain järjestelmän tekninen toimittaja. Kaikki tapahtumiin ja/tai kuluttaja-asiakkaiden tietosuojakäytäntöön liittyvät kysymykset osoitetaan suoraan kulloiselle tapahtumajärjestäjälle.

Tix noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, tietosuojalakia sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä. Ilmoitamme mahdollisista tietoturvaloukkauksista viipymättä suoraan viranomaisille ja asiakkaille, joita loukkaus koskee, soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen

Tix kerää henkilötietoja sellaisten tapahtumien tai tuotteiden lippujen ostamisen yhteydessä, joissa asiakas käyttää Tix-järjestelmää ja silloin, kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai Facebookin kautta.

Henkilötietojen käyttö

Tix säilyttää henkilötietoja tapahtumajärjestäjän puolesta ja käsittelee niitä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että Tix suojaa järjestelmään tallennettuja henkilötietoja ja sinulla on aina oikeus ottaa yhteyttä Tixiin saadaksesi tietoa siitä, mitä henkilötietojasi on tallennettu ja tällöin sinulle kerrotaan, kuinka Tix käsittelee henkilötietojasi, kun käytät myyntijärjestelmää tixfi.fi:n kautta tai tapahtumajärjestäjän omilla verkkosivuilla.
Eri tapahtumajärjestäjät ovat vastuussa erilaisista tapahtumista, mikä tarkoittaa, että eri tahot ovat vastuussa henkilötiedoistasi riippuen siitä, minkä organisaation tapahtumalippuja ja tuotteita ostat.
Tix käsittelee järjestelmän käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja. Tiedot voivat sisältää nimen, sähköpostiosoiteen, puhelinnumeron, osoitetiedot, syntymäajan, sosiaaliturvatunnuksen, korttitiedot tai muut vastaavat tiedot, jotka annat lipun ostamisen tai muun yhteydenpidon yhteydessä Tixille.

Henkilötietojen poistaminen ja muokkaaminen

Mikäli asiakas haluaa henkilötietonsa poistettavaksi tai haluaa muokata tietojaan, sitä täytyy pyytää Tixiltä. Lähetä pyyntö poistaa tietosi sähköpostitse info@tixfi.fi.

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

Tix Oy (Y-tunnus 3224809-4, Antinkatu 3 D 7, 00100 Helsinki) vastaa Tapahtumanjärjestäjän (rekisterinpitäjän) puolesta henkilötietojen käsittelystä ja siitä, että se tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Miksi Tix käsittelee henkilötietoja?

Tix käsittelee henkilötietojasi voidakseen:

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsittelevät Tixin työntekijä ja Tixin tapahtumajärjestäjien nimetyt henkilötietojen käsittelijät, joita koskee salassapitovelvollisuus. Niin kauan kuin laissa ei ole velvollisuutta luovuttaa henkilötietoja, tietojasi ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Tix ei koskaan luovuta tai myy henkilötietoja markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille! Jokainen, jolla on pääsy henkilötietoihin, on velvollinen käsittelemään tietoja vain GDPR-lain nro. 90/2018 mukaisesti.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Tix säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen kulloinkin voimassa olevien velvoitteiden täyttämiseksi.

Turvallisuus

Tix tekee asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellakseen käsiteltäviä henkilötietoja. Toimenpiteet tarjoavat turvallisuustason, joka on sovellettavan tietosuojalain mukainen ja on asianmukainen ottaen huomioon:

Tietosuojakäytäntöjen päivitys

Tix päivittää tätä tietosuojakäytäntöä jatkuvasti ja uusin versio on aina saatavilla osoitteessa tixfi.fi.

Ota yhteyttä

Tix Oy
info@tixfi.fi
Y-tunnus 3224809-4

Tämä tietosuojakäytäntö on voimassa 21.10.2021 alkaen.