Loading…

Toimitusehdot

Yleiset ehdot

-Tix myy liput vastuullisen järjestäjän/tapahtumapaikan puolesta ja toimii ainoastaan tapahtuman lipunvälittäjänä. Kaikki tapahtumaa koskevat kysymykset tulee osoittaa järjestäjälle/tapahtumapaikalle. Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuudesta ja sen mahdollisesta peruuntumisesta sekä muutoksista ohjelmassa ja aikatauluissa sekä arvonlisäverolaissa säädetyistä velvoitteista. Tix ei vastaa osaksikaan tilaisuuden peruuntumisesta tai ohjelma- ja aikataulumuutoksista eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista. Järjestäjän/tapahtumapaikan tarkemmat ehdot ilmoitetaan tilausvahvistuksessa. Kauppasopimusta koskee Suomen lainsäädäntö. Sopimus sitoo molempia osapuolia vasta, kun Tix on rekisteröinyt ja vastaanottanut maksun. Tix ja vastuullinen järjestäjä/tapahtumapaikka voivat kommunikoida digitaalisesti lipun ostajan kanssa sähköpostitse, tekstiviesteillä ja push-ilmoituksilla.

Maksu

-Kaikki viestintä sinun ja Tixfi.fi:n välillä tapahtuu salatussa muodossa. Korttitietosi lähetetään suoraan kortin myöntäjälle, eikä Tixfi.fi tallenna korttitietoja.

Toimituskulut

-Mikäli tapahtumanjärjestäjä toimittaa lippuja postitse ja valitset tilauksesi toimituksen postitse, mahdolliset toimituskulut näkyvät ostoprosessissa. Toimitusmaksua ei palauteta, jos tapahtuma peruuntuu.

Lippu

Varaukset

Varaukset ovat voimassa vain annettuun eräpäivään saakka. Varausajat vaihtelevat tapahtumakohtaisesti. Tarkista varausaikasi tilauksen teon yhteydessä. Mikäli tilausta ei lunasteta annettuun eräpäivään mennessä, varaus raukeaa ja tilauksessa olleet liput palautuvat automaattisesti takaisin myyntiin.

Kadonnut lippu

-Jos kadotat lippusi ennen tapahtumaa, ota yhteyttä järjestäjään/tapahtumapaikkaan. Tix ei korvaa kadonneita, varastettuja tai tuhoutuneita lippuja uudella lipulla eikä rahalla.

Maksun palautus ja peruutettu tapahtuma

-Tix toimii lipunvälittäjänä tilaisuuksiin. Tilaisuuden järjestäjä vastaa itse tapahtumasta ja sen mahdollisista ohjelmanmuutoksista tai peruuntumisesta eikä Tix ole vastuussa peruutettujen tapahtumien yhteydessä suoritettavista palautuksista. Jos tapahtuma peruuntuu, ota yhteyttä vastaavaan järjestäjään/tapahtumapaikkaan. Ostettua lippua ei voi lunastaa tai vaihtaa toiseen lippuun. Huomaathan, että heti varauksen yhteydessä maksettu lippu katsotaan ostetuksi.
Asiakas on velvollinen tarkastamaan ettei tapahtumaa ole peruutettu tai siirretty. Tapahtuma katsotaan peruutetuksi, jos tapahtumaa ei ole tapahtunut ollenkaan. Muutokset ohjelmistoon, muuttunut päivämäärä, osittain toteutetut tapahtumat ja vastaavat eivät ole peruutettu tapahtuma. Peruuntuneiden tai siirrettyjen tapahtumien sattuessa lippujen lunastusta koskevissa kysymyksissä ota yhteys vastaavaan järjestäjään/tapahtumapaikkaan.

Valitukset

-Kaikki tapahtumaan liittyvät valitukset tulee osoittaa järjestäjälle/tapahtumapaikalle. Jos olet tyytymätön lipun ostoprosessiin, ota yhteyttä Tixiin osoitteessa info@tixfi.fi.

Virhe hinnoissa tai tapahtuman tiedoissa

-Tix pidättää oikeuden siihen, että inhimillisestä virheestä johtuen tapahtumien hinnoissa tai tapahtuman tiedoissa voi olla virhe ja tällöin Tix voi muuttaa asiakkaan lippujen sijoittelua saman lippuluokan sisällä tai siirtää varauksen toiseen luokkaan, jolloin mahdollinen hintaero palautetaan asiakkaalle. Tix pidättää oikeuden peruuttaa ostetut liput ja palauttaa lipun ostajalle lipun hinnan ja palvelumaksun.

Yhteystietojen jäljitys

-Lähetämme kaikille asiakkaille tiedon tapauksissa, joissa tartuntojen seurannan ja jäljittämisen yhteydessä on tarve ottaa yhteyttä yleisöön. Ostaessaan lippuja ystävien ja muiden puolesta lipun ostaja on velvollinen välittämään järjestäjän tiedot seurueelleen, mikäli infektioita havaitaan.

Sovellettava laki

Näihin toimitusehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.
Käyttöehdoista ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 d §:n ja oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 10 luvun 5 §:n mukaan oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on Suomessa kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Mikäli käyttäjä on luonnollinen henkilö, on käyttäjällä myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Voimassaolo

Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 15.11.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy toimitusehdot ostaessaan lippuja palvelusta.